Stukje bij Beetje uit Heerenveen is altijd bezig met het professionaliseren van de organisatie en heeft zich tijdens twee studiedagen laten scholen in de MVier-werkwijze van Marrit van der Hoest. 

De werkwijze die bedoeld is voor iedereen die met vrijwilligers werkt in situaties waar naast vrijwillige inzet ook hulpverlening actief is. Er wordt veel gesproken over de inzet van vrijwilligers: het versterken van de sociale basis, normaliseren, inzet van de 0-de lijn en eerder afschalen. Daarnaast is er de wens om de zorgkosten te beperken en zo effectief mogelijk te werken. Een vrijwilliger heeft iets te bieden dat een hulpverlener niet kan geven. Dat heeft niet te maken met persoonlijkheid van vrijwilliger of hulpverlener, maar met de rol.

Een hulpverlener kan goed en prettig contact hebben met een deelnemer, maar dient zich te richten op de professionele hulpvraag. De vrijwilliger ondersteunt juist op de alledaagse zaken en het normale’ contact. Inzet van vrijwilligers het vraagt wel een gedegen aanpak om die elementen verantwoord in balans te brengen en te houden. “Na de heldere uitleg van Marit tijdens deze training viel bij ons kwartje dat een hulpverlener absoluut niet zonder een vrijwilliger kan werken en de meerwaarde van een vrijwilliger. Dit wist we al natuurlijk maar je wordt nu op de feiten gedrukt.”, aldus directeur Debbie Driehuijs die de werkmethode gaat implementeren in de organisatie van Stukje bij Beetje en overtuigd is dat ook andere (hulp)organisaties kennis moet nemen van de  meerwaarde van deze werkmethode. Inmiddels is hierover ook contact gezocht met gemeente Heerenveen en heeft de Stukje bij Beetje, dat gevestigd is in het voormalig Kantongerecht in Heerenveen, een tweetal codes beschikbaar gesteld aan de gemeente die toegang geeft tot de E-learning van de Mvier-werkwijze. Geïnteresseerd om vrijwilliger te worden bij Stukje bij Beetje? Stuur dan een mailtje naar sbb@stukjebijbeetje.net.

 

Pin It on Pinterest

Share This