Onze aanpak

Hoe werkt Stukje bij beetje?

Stap 1 Kennismaken

We geven elkaar de ruimte om elkaar te leren kennen.

Iedere nieuwe deelnemer komt kennis maken (voelen en beleven). In overleg wordt hiervoor een passend moment gezocht. Vervolgens wordt er besproken of Stukje bij Beetje passend is.

Stap 2a Intake

Ieder mens is een uniek mens.

Ieder traject start aan de hand van een intakegesprek. Deze gespreksgegevens zijn input voor het begeleidingsplan.

Stap 2b Gesprek met de Meitinker/gebiedsmedewerker

In het gesprek tussen de deelnemer en meitinker/gebiedsmedewerker wordt de zorgvraag vastgesteld.

Stap 3a Plan

Je staat er niet alleen voor; wij maken het lichter voor de ander. Jij mag leren/ experimenteren. Wij laten los en geven vertrouwen en faciliteren. 

Gezamenlijk worden er concrete, haalbare en inspirerende doelen geformuleerd en worden vastgelegd in het groeiplan.

Stap 3b

Wat wil je (start plan) en wie is de geschikte persoon op dit moment?

Stukje bij Beetje biedt structuur en leert spiegelen (nadenken over gedragspatronen en bewustwording stimuleren), is een rolmodel en beweegt mee waar nodig. Ook laat Stukje bij Beetje zien wat iemand kan of wil leren en helpt met het opbouwen om zaken op eigen kracht te kunnen doen.

Stap 4

Er wordt regelmatig geëvalueerd en alles vastgelegd in het groeiplan.

Stap 5

Loslaten, je bent weer een stap verder op weg naar je ambitie

Afsluiten en overdragen.
Het is belangrijk om goed af te sluiten. Stukje bij Beetje staat ook stil bij de stappen die een deelnemer heeft gezet. Alle gegevens worden gearchiveerd en het dossier wordt 5 jaar bewaard.

 

Pin It on Pinterest

Share This