Onder wachttijd wordt verstaan het aantal weken dat zit tussen het moment waarop een aanmelding wordt ingediend en het moment van de inhoudelijke screening om te kijken of de aanmelding voldoet aan de voorwaarden. In het kader van gemeentelijke aanbestedingen is er bij Stukje bij Beetje geen wachttijd voor jeugdigen.

 

Pin It on Pinterest

Share This