Geen wachttijd voor jeugdigen bij SBB

Onder wachttijd wordt verstaan het aantal weken dat zit tussen het moment waarop een aanmelding wordt ingediend en het moment van de inhoudelijke screening om te kijken of de aanmelding voldoet aan de voorwaarden. In het kader van gemeentelijke aanbestedingen is er...

Vera Kleefstra – van der Eems

Sinds kort heeft het team van Dagbesteding Stukje bij Beetje haar versterkt met BBL-medewerker Vera Kleefstra–van der Eems. Ter introductie hebben wij haar een aantal vragen voorgelegd om haar iets beter te leren kennen: Wie ben je? Mijn naam is Vera Kleefstra–van der...

Bingo

Afgelopen week was er een heuse Bingo op onze dagbesteding. Het was een gezellige middag volop plezier voor zowel de deelnemers als de begeleiders!  

Periodieke keuring

Keurmeester Nullast uit Sneek heeft de periodieke keuring van de elektrische gereedschappen uitgevoerd volgens de daarvoor geldende NEN-normen en alles is weer goed gekeurd!!  

Pin It on Pinterest