Onze aanpak

Hoe werkt Stukje bij beetje?

Stap 1 Kennismaken

We leren elkaar kennen en geven elkaar de ruimte om elkaar te leren kennen.

Iedere nieuwe deelnemer komt 2 à 3 keer proefdraaien (voelen en beleven). In overleg worden hiervoor passende momenten voor gevonden. Vervolgens wordt er besproken of Dagbesteding Stukje bij Beetje aan passend is.

Stap 2a Intake

Ieder mens is een nieuw mens.

Ieder traject start aan de hand van een vragenformulier met een intakegesprek tussen Stukje en Beetje en de deelnemer. Deze gespreksgegevens zijn input voor het begeleidingsplan voor in het intakeplan. Dit plan is de leidraad voor het gesprek met de Meitinker.

Stap 2b Gesprek met de Meitinker

In het gesprek tussen de deelnemer en meitinker worden de percelen toegekend. Van dit gesprek komt een gespreksverslag van de Meitinker.

Stap 3a Plan

Je staat er niet alleen voor; wij maken het lichter voor de ander. Jij mag leren/ experimenteren. Wij laten los en geven vertrouwen en faciliteren. 

Gezamenlijk worden er concrete, haalbare en inspirerende doelen geformuleerd die vastgelegd worden in het activiteitenplan.

Stap 3b

Wat wil je (start plan) en wie is de geschikte persoon op dit moment?

Dagbesteding Stukje bij Beetje biedt structuur en leert spiegelen (nadenken over gedragspatronen en bewustwording stimuleren), is een rolmodel en bewegen mee waar nodig. Ook laat Stukje bij Beetje zien wat iemand kan of wil leren en helpen met het opbouwen (suggesties geven, uitnodigen) om zaken op eigen kracht en met eigen omgeving te kunnen doen.

Stap 4

Er wordt regelmatig geëvalueerd en alles wordt gezamenlijk samengesteld en wordt bijgehouden in het activiteitenplan

Stap 5

Loslaten, je bent weer een stap verder op weg naar je ambitie

Afsluiten en overdragen.
Het is belangrijk om goed af te sluiten. Stukje bij Beetje staat ook stil bij de stappen die een deelnemer heeft gezet. Alle gegevens wordt gearchiveerd en het dossier wordt 5 jaar bewaard.

 

Pin It on Pinterest

Share This