Onze aanpak

Hoe werkt Stukje bij beetje?

Stap 1 Kennismaken

We leren elkaar kennen, we geven de ruimte om te leren kennen.

Iedere nieuwe deelnemer komt 2 à 3 keer proefdraaien (voelen en beleven). In overleg worden hiervoor passende momenten gevonden. Van beide kanten wordt bekeken of Stukje bij Beetje passend is.

Stap 2a Intake

Ieder mens is een nieuw mens.

Er volgt een intakegesprek met de deelnemer m.b.v. een vragenformulier. De gespreksgegevens zijn input voor het begeleidingsplan en dit levert ook een intakeplan op. Dit plan is input voor het gesprek met de Meitinker

Stap 2b Gesprek met de Meitinker

In dit gesprek met de cliënt worden de percelen toegekend. Van dit gesprek komt een gespreksverslag van de Meitinker.

Stap 3a Plan

Je staat er niet alleen voor; we maken het lichter voor de ander. Jij mag leren/ experimenteren. Wij laten los en geven vertrouwen en faciliteren. 

Samen worden er concrete, haalbare en inspirerende doelen geformuleerd. De doelen worden vastgelegd in het activiteitenplan.

Stap 3b

Wat wil je (start plan) en wie is de geschikte persoon op dit moment?

Stukje bij Beetje biedt structuur en leert spiegelen (nadenken over gedragspatronen en bewustwording stimuleren), en is een rolmodel en bewegen mee waar nodig.
Ook laat Stukje bij Beetje zien wat iemand kan of wil leren en helpen met een krachtig netwerk met het opbouwen (suggesties geven, uitnodigen) om zaken op eigen kracht en met eigen omgeving te kunnen doen.

Stap 4

Er wordt regelmatig geëvalueerd en alles wordt gezamenlijk samengesteld en wordt bijgehouden in het activiteitenplan

Stap 5

Loslaten, je bent weer een stap verder op weg naar je ambitie

Afsluiten en overdragen.
Het is belangrijk om goed af te sluiten. Stukje bij Beetje staat ook stil bij de stappen die een cliënt heeft gezet. Alle gegevens wordt gearchiveerd en het dossier wordt 5 jaar bewaard.

Pin It on Pinterest

Share This