Leerwerktrajecten

Leerwerktrajecten

Dagbesteding Stukje bij Beetje heeft leerwerktrajecten. Dit is een individueel traject van werken en leren tijdens het werk. Tijdens een leerwerktraject leert een cliënt als stagiair in een echte werksituatie, hoe het is om te werken in een “echt” bedrijf. Dit heeft als doel dat de deelnemer het gevoel krijgt mee te doen in de maatschappij.  Tijdens het traject oriënteert de cliënt zich op persoonlijke kwaliteiten, ambities en interesses. Tegelijkertijd dient een leerwerktraject als arbeidstoeleiding of voorbereiding op maatschappelijke participatie in de vorm van scholing, stage of vrijwilligerswerk. Stukje bij Beetje werkt voor deze leerwerktrajecten samen met een groot netwerk.

Pin It on Pinterest

Share This