Stukje bij Beetje is blij met de reacties

Stukje bij Beetje uit Heerenveen is heel blij met het aantal reacties die binnen zijn gekomen na aanleiding van de oproep voor puzzels en creatief materiaal. De dagbesteding wil dan ook alle reactiegevers bedanken. De eerste puzzels, wol en knutselmateriaal is...

Geen wachttijd voor jeugdigen bij SBB

Onder wachttijd wordt verstaan het aantal weken dat zit tussen het moment waarop een aanmelding wordt ingediend en het moment van de inhoudelijke screening om te kijken of de aanmelding voldoet aan de voorwaarden. In het kader van gemeentelijke aanbestedingen is er...

Pin It on Pinterest